เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะบริหารศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  689
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,607
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  61,400
  IP :  35.153.135.60
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา

งานพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี  เริ่มก่อตั้งพร้อมกับสำนักงานอธิการบดีเป็นฝ่ายที่ให้การสนับสนุน  บริการ  อำนวยความสะดวกแก่งานวิชาการ  คณาจารย์  บุคลากรในหน่วยงาน  เพื่อให้การจัดการศึกษาดำเนินไปด้วยดี  และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประสานงานกับทุกฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอยู่ในใต้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ