เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
  แนะนำกลุ่มงาน
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ/ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  หน่วยงานภายใน
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะบริหารศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  คณะศิลปศาสตร์
  คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
  แบบสอบถาม
  แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
  ติดต่อกลุ่มงาน
  ติดต่อสอบถาม
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กระทรวงการคลัง
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  GFMIS
  สำนักงานประกันสังคม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  973
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,191
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  62,984
  IP :  18.232.171.18
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร งานพัสดุ
นายแสงสุรีย์ นันทรัพย์
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ
นางวันเพ็ญ มองเพชร
  นักวิชาการพัสดุ
นางสาวมณีเนตร ยลละออ
  นักวิชาการพัสดุ
นางสุพรรณี หมายเทียมกลาง
  นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกาญจนา คำวาริห์
  นักวิชาการพัสดุ
นางพิภัทรา ยิ่งแสวงดี
  นักวิชาการพัสดุ
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1